Ετήσιες Πωλήσεις / Απαιτήσεις Μ. Ο

Ο Δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές μέσα στην χρήση. η επιχείρηση εισπράττει τις απαιτήσεις της Η Τιμή του δείκτη για να είναι ικανοποιητικός πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερη της μονάδας, εξαρτάται δε και από τον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση καθώς και από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.