Αναπτυξιακά Προγράμματα

Μαζί αναπτύσσουμε την επιχείρηση σας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες!

H Revival στηρίζει τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στα Επενδυτικά Προγράμματα καθώς και στις χρηματοδοτούμενες δράσεις ΕΣΠΑ. Με περισσότερες από 1.800 επενδύσεις στο ενεργητικό της, αναλαμβάνει κάθε έργο ολιστικά, από την υποβολή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση μιας επένδυσης, έως και την ολοκλήρωσή της, με την εκταμίευση της προβλεπόμενης επιχορήγησης.  

Στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προγραμμάτων, προσφέρουμε υπηρεσίες Χρηματοδότησης, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας νέων παραγωγικών μονάδων, καθώς επίσης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του κόστους λειτουργίας για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. 

Οι υπηρεσίες της Revival:

 • Εύρεση και αξιοποίηση βέλτιστων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση επενδύσεων
 • Προετοιμασία επιχειρήσεων για την ενίσχυση έργων µέσω δράσεων ΕΣΠΑ
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, αναπτυξιακών νόμων και προγραµµάτων ΕΣΠΑ

Τα βασικά στάδια προετοιμασίας που ακολουθούνται από την έμπειρη ομάδα συμβούλων της Revival είναι τα εξής:

 • Καταγραφή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησης
 • Έλεγχος ΚΑΔ
 • Προσδιορισμός μεγέθους επιχείρησης
 • Προσδιορισμός κατάλληλης δράσης  για την ενίσχυση των έργων
 • Υλοποίηση προβαθμολόγησης επενδυτικού σχεδίου
 • Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας (business plan), για την υπαγωγή της επένδυσης
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων, αξιοποιώντας το καινοτόμο σύστημα Cloud που έχει σχεδιαστεί για την διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας

Ακολουθώντας πιστά την μεθοδολογία μας, σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, έχουμε στηρίξει πληθώρα επενδύσεων στη χώρα μας. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι επιτυχίες μας μέχρι σήμερα:

 • Περισσότερες από 1.800 επιτυχημένες επενδύσεις
 • 1 δις ευρώ ενισχυόμενους προϋπολογισμούς
 • 4.500 ολοκληρωμένους ελέγχους
 • 50 πρωτιές σε εθνικό επίπεδο
 • 20 βραβευμένα έργα

Η επιτυχία δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός αλλά το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης και μεθοδικής προσέγγισης, βασισμένης στην βαθειά γνώση και μακρόχρονη εμπειρία.

Αδράξτε τις ευκαιρίες που υπάρχουν και επωφεληθείτε από τα Αναπτυξιακά Προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης σας, συμπορευόμενοι με τον αξιόπιστο σύμβουλο σας: την Revival που σας βοηθά να αναπτυχθείτε σε καιρούς προκλήσεων!