Αναπτυξιακά Προγράμματα

Δώστε προοπτική στην επιχείρησή σας!

Αξιοποιήστε τις νέες δράσεις ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας, την αύξηση των πωλήσεων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους. 

Μέσω του τρέχοντος πλαισίου στήριξης ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, επιλέγουμε το κατάλληλο επιχειρησιακό πρόγραμμα με στόχο την κάλυψη  των αναγκών σας με το βέλτιστο τρόπο.

Τα βασικά στάδια προετοιμασίας  που ακολουθούνται από την έμπειρη ομάδα συμβούλων μας περιλαμβάνουν:

  • Καταγραφή βραχυπρόθεσμων, μακροπρόθεσμων αναγκών επιχείρησης
  • Έλεγχος ΚΑΔ
  • Προσδιορισμός μεγέθους επιχείρησης
  • Προσδιορισμός κατάλληλης δράσης  για την ενίσχυση των έργων
  • Υλοποίηση προβαθμολόγησης επενδυτικού σχεδίου
  • Εκπόνηση μελέτης-φακέλου για την υπαγωγή της επένδυσης
  • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων.

Ο έγκυρος σχεδιασμός του επενδυτικού σχεδίου συμβάλει στην ομαλή υλοποίηση των εργασιών για τη λήψη της ενίσχυσης στο βέλτιστο χρόνο.

Για να εξετάσουμε τις δυνατότητες υπαγωγής της επιχείρησης σας καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα.