Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Στόχος του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 είναι η ενθάρρυνση υλοποίησης επενδύσεων μέσω της ενίσχυσης έργων κυρίως στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, logistics, ενέργειας, ΤΠΕ σε ποσοστό έως και το 55% των δαπανών.

Ενισχυόμενοι κλάδοι σε ποσοστό έως και το 55% των δαπανών

Τουρισμού

 • Ίδρυση επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 (τριών) αστέρων
 • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας

Μεταποίησης

 • Ίδρυση μεταποιητικών επιχειρήσεων
 • Επέκταση μεταποιητικών επιχειρήσεων
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Τομέας Αποθήκευσης

 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) [ΚΑΔ 52.22.11.05]
 • Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων [ΚΑΔ 52.22.11.06]
 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)[ΚΑΔ 52.29.19.03].

Κλάδος Ενέργειας

 • Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15MW
 • Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) με εγγυημένη ισχύ μέχρι 5 MW
 • Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 • Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης
 • Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.
 
 
 
Αναπτυξιακός Νόμος

 

Εξαιρούμενα Επενδυτικά Σχέδια

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

 1. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
 2. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 3. Δραστηριότητες ανθρώπινης Υγείας
 4. Εκπαίδευση
 5. Αθλητικές δραστηριότητες
 6. Ταχυμεταφορές, διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 7. Λογιστικές, νομικές, αρχιτεκτονικές, διαφημιστικές, κτηνιατρικές
 8. Κατασκευές κτηρίων – έργα πολιτικού μηχανικού,
  εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
 9. Στον τομέα χάλυβα, συνθετικών ινών, άνθρακα, ναυπηγίας
  (με υπουργική απόφαση μπορεί να προκηρυχθεί κατ’ εξαίρεση καθεστώς).
 1. Εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 2. Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 3. Συγχωνεύσεις ΜΜΕ
 4. Αύξηση απασχόλησης
 5. Συνεταιρισμοί
 6. Πληροφορική – Τ.Π.Ε
 7. Αυξημένη προστιθέμενη αξία
 8. Επενδυτικά σχέδια ιδρύσεων σε Β.Ε.Π.Ε
 9. Ενισχύσεις σε ειδικές περιοχές της χώρας

 

Παρεχόμενες ενισχύσεις: 

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 • Επιδότηση Κόστους Δημιουργημένης Απασχόλησης
 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 • Σταθεροποίηση Συντελεστή Φορολογίας Εισοδήματος μέχρι τα Επιτρεπόμενα Όρια
 • Ταχεία Αδειοδότηση.

Ποσοστά ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων από 01-01-2017 – Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων (ποσοστό ενίσχυσης ανά περιφέρεια): 

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 55%
 • Κεντρική Μακεδονία: 55%
 • Θεσσαλία: 55%
 • Ήπειρος: 55%
 • Δυτική Ελλάδα: 55%
 • Πελοπόννησος: 55%
 • Βόρειο Αιγαίο: 55%
 • Δυτική Μακεδονία: 45%
 • Ιόνια Νησιά: 45%
 • Κρήτη: 45%
 • Στερεά Ελλάδα: 45%
 • Αττική: έως και 40%
 • Νότιο Αιγαίο: 40%

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

 • Συμμετοχή επενδυτή: Η συμμετοχή του φορέα επένδυσης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να παρουσιαστεί με ίδια κεφάλαια, εξωτερική χρηματοδότηση (δάνειο κτλ)
 • Ελάχιστο μέγεθος επένδυσης
  • Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000€
  • Μεσαίες επιχειρήσεις: 250.000€
  • Μικρές επιχειρήσεις: 150.000€
  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000€
  • Κοινωνικές συνεταιριστικές: 50.000€

Η ομάδα των συμβούλων μας έχει υποστηρίξει με απόλυτη επιτυχία παραπάνω από 1.300 επιχειρήσεις πανελλαδικά σε έργα Γ’ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακών νόμων 3299/2004, 3908/2011.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
 

Βασίλης Ζύμνης 
Διευθυντής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

email:  vzymnis@revivalsa.gr
Τηλ.: 210 5156800 - 694 8809987

 

Development Law