Ενισχύσεις μεγαλύτερων έργων στον κλάδο της μεταποίησης – Αναπτυξιακός νόμος

Στόχος του νόμου η ενίσχυση επενδύσεων στον κλάδο της μεταποίησης μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.


Υπαγόμενες επενδύσεις:

 • Ιδρύσεις , επεκτάσεις μεταποιητικών μονάδων,
 • Εκσυγχρονισμοί μεταποιητικών μονάδων

Βασικές παρεχόμενες ενισχύσεις:

Φορολογική Απαλλαγή – Επιχορήγηση


Ποσοστά ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων από 01-01-2017 – Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων (ποσοστό ενίσχυσης ανά περιφέρεια):

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 55%
 • Κεντρική Μακεδονία: 55%
 • Θεσσαλία: 55%
 • Ήπειρος: 55%
 • Δυτική Ελλάδα: 55%
 • Πελοπόννησος: 55%
 • Βόρειο Αιγαίο: 55%
 • Δυτική Μακεδονία: 45%
 • Ιόνια Νησιά: 45%
 • Κρήτη: 45%
 • Στερεά Ελλάδα: 45%
 • Αττική: 30% - 40%
 • Νότιο Αιγαίο: 40%


Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα άνω ποσοστά μειώνονται κατά 10%, ενώ για τις μεγάλες κατά 20%.