Ενισχύσεις μεγαλύτερων έργων στον κλάδο του τουρισμού – Αναπτυξιακός νόμος

Στόχος του νόμου η ενίσχυση επενδύσεων στον κλάδο του τουρισμού μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

Υπαγόμενες επενδύσεις:

 • Ίδρυση επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 (τριών) αστέρων,
 • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας

Βασικές παρεχόμενες ενισχύσεις:

Φορολογική Απαλλαγή – Επιχορήγηση

Ποσοστά ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων από 01-01-2017 – Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων (ποσοστό ενίσχυσης ανά περιφέρεια):

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 55%
 • Κεντρική Μακεδονία: 55%
 • Θεσσαλία: 55%
 • Ήπειρος: 55%
 • Δυτική Ελλάδα: 55%
 • Πελοπόννησος: 55%
 • Βόρειο Αιγαίο: 55%
 • Δυτική Μακεδονία: 45%
 • Ιόνια Νησιά: 45%
 • Κρήτη: 45%
 • Στερεά Ελλάδα: 45%
 • Αττική: 30% - 40%
 • Νότιο Αιγαίο: 40%


Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα άνω ποσοστά μειώνονται κατά 10%, ενώ για τις μεγάλες κατά 20%.