ΕΣΠΑ Εξαγωγικές Επιχειρήσεις

Μέσω του τρέχοντος πλαισίου στήριξης ΕΣΠΑ 2014-2020 παρέχονται ενισχύσεις με το κίνητρο της επιχορήγησης για εξαγωγικές επιχείρησης.

 

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

  • Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
  • Δαπάνες προβολής προώθησης