ΚΑΔ 2008

Πίνακας κωδικών δραστηριότητας επιχειρήσεων ΚΑΔ.

Στο συγκεκριμένο αρχείο εμφανίζονται όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από μια επιχείρηση.

Κάθε δράση ΕΣΠΑ αναφέρεται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 

 

 

Δείτε τον πίνακα με τους Κωδικούς Δραστηριότητας 2008