Μέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Το Μέτρο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

 

Ενισχυόμενες δράσεις:

Το Μέτρο αποτελείται από τις εξής δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 4.2.1

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

ΔΡΑΣΗ 4.2.2

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή γεωργικών προϊόντων για την περαιτέρω μεταποίηση τους σε μη γεωργικό προϊόν με αξιοποίηση της δικής τους αγροτικής πρώτης ύλης (π.χ. παραγωγός σίτου που επιθυμεί να παράγει παξιμάδια, κτηνοτρόφος που επιθυμεί να παράγει τυρί, κ.ο.κ).

ΔΡΑΣΗ 4.2.3

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες. Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από επαγγελματίες αγρότες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, με την εξαίρεση των κοινωνιών, εταιρειών αστικού δικαίου και κοινοπραξιών, οι οποίες  ανά Δράση τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:

 

α) Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν).

β) Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν μη γεωργικό, από φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γεωργικού προϊόντος και αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω.

γ) Δράση 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.

 

Προϋπολογισμοί

 

Δράση

Κατώτατος

αιτούμενος προϋπολογισμός

Ανώτατος

αιτούμενος προϋπολογισμός

4.2.1

100.000,00 €

10.000.000,00 €

4.2.2

100.000,00 €

10.000.000,00 €

4.2.3

50.000,00 €

300.000,00 €

 

Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση για την Αττική, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία μπορεί να φτάσει έως και 40%. Για τα νησιά του Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας έως 75% και για την υπόλοιπη Ελλάδα έως 50%.

 

Ενισχυόμενοι κλάδοι

Οι επιλέξιμοι κλάδοι προς ενίσχυση στο πλαίσιο κάθε Δράσης έχουν ως εξής:

α) Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν).

Η Δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία πρώτης ύλης εντός παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ στους παρακάτω τομείς:

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)

β) Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)

γ) Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)

δ) Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)

ε) Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)

στ) Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

η) Οίνος

θ) Οπωροκηπευτικά

ι) Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

ιγ) Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

β) Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι εξής κλάδοι:

α) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
β) Ζυθοποιία

γ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

δ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

ε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων

στ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης

ζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής,

η) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
θ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.

ι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)

ια) Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

ιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού)

γ) Δράση 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες

- Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και προϊόντων με βάση το κρέας, )

- Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτi)

- Οίνος – Αμπελουργία (περιλαμβάνεται η παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)

- Οπωροκηπευτικά

- Ζυθοποιία

- Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής

- Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (συμπεριλαμβάνεται και η παραγωγή αιθέριων ελαίων)

- Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

- Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

- Επεξεργασία καπνού.

Στους ανωτέρω τομείς ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων και μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων.

 

Ενισχυόμενες δαπάνες

α) Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας

γ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

δ) Αγορά καινούργιων οχημάτων όπως ισοθερμικών βυτίων, βυτιοφόρων, ψυγείων χονδρεμπορίας προϊόντων και οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία -Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά)

ε) Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP)

στ) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, κ.λπ.

ζ) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς

 

 

Διαβούλευση Μέτρου 4.2