Οδηγός μεγέθους επιχείρησης

Οδηγός για τον προσδιορισμό μεγέθους επιχείρησης και τον χαρακτηρισμό αυτής ως ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη.

Με βάση τον κανονισμό ΜΜΕ προσδιορίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης σε όλες τις δράσεις ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό νόμο.

 

 

 

Δείτε τον Οδηγό Χρήσης