Προδιαγραφές ΕΟΤ

Προδιαγραφές ΕΟΤ για την κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων σε:

  • Ξενοδοχειακές μονάδες
ΦΕΚ A 43/2002
 
Τροποποίηση 1
ΦΕΚ B 1441/2007
 
Τροποποίηση 2
ΦΕΚ B 1842/2009
 
Τροποποίηση 3
ΦΕΚ B 1711/2009
 
Τροποποίηση 4
ΦΕΚ Β 10/2015
 
 
  • Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΦΕΚ A 281/2000

Τροποποίηση 1
ΦΕΚ B 1123/2003

Τροποίηση 2
ΦΕΚ B 69/2004

Τροποποίηση 3
ΦΕΚ B 1684/2006

Τροποποίηση 4

ΦΕΚ Β 63/2015

Τροποποίηση 5

ΦΕΚ Β 2840/2014

  • Τουριστικές κατοικίες

ΦΕΚ A 10/1979

Τροποποίηση 1
ΦΕΚ B 616/1994

Τροποποιηση 2

ΦΕΚ Β 3118/2013