Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας

Η ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών Ακίνητης Περιουσίας, βοηθά τους πελάτες μας, σε όλους τους τομείς, στη λήψη σύνθετων αποφάσεων που θα μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες προστιθέμενης αξίας. Η εξειδικευμένη ομάδα μας επικεντρώνεται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων σε πελάτες που θα τους υποστηρίξουν, για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τη δυνατότητα προστιθέμενης αξίας και τις μελλοντικές ευκαιρίες. Συμβουλεύουμε τις επιχειρήσεις σχετικά με τους τρόπους αποδέσμευσης σημαντικών κεφαλαίων και την πλήρη αξιοποίηση τους, ούτως ώστε να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη.

Επίσης, προσφέρουμε:

  • Εκτίμηση και Ενημέρωση Ιδιοκτησίας
  • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας
  • Μελέτες Αγοράς
  • Συμβουλευτική Απόκτησης & Διάθεσης
  • Λύσεις Εταιρικών Ακινήτων
  • Λογιστική και Φορολογική Παρακολούθηση

Οι εκτιμήσεις μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές των Διεθνών Προτύπων Αξιολόγησης (IVS). Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των ακινήτων, προτείνουμε λύσεις με μειωμένο κίνδυνο και προοπτικές ανάπτυξης.  

Οι άνθρωποι μας είναι το μυστικό της επιτυχίας μας. Συνδυάζουμε ταλέντο, γνώσεις και δεξιότητες, εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας σιγουριά και εμπιστοσύνη.