Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων

Επαναπροσδιορίζουμε στόχους και μεθόδους υλοποίησης.   

Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Οι έσχατες επιδεικνύουν περισσότερο από ποτέ την ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης, για να παραμείνουν βιώσιμες και να καταστούν ανταγωνιστικές. Την ίδια στιγμή, πληθώρα επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν τις καθημερινές προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου δρουν, και αισθάνονται την ανάγκη αναδιάρθρωσης, ως βασική προϋπόθεση για την αύξηση της κερδοφορίας και της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Revival, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες της επιχείρησης, προχωρά:

 • στη δημιουργία δομών για την ορθή λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη χάραξη της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής
 • στην ανάλυση σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και τις διαδικασίες της επιχείρησης
 • στην προσαρμογή της επιχείρησης στη νέα πραγματικότητα
 • στην διασφάλιση της επιβίωσης της και της πορείας της προς την επιτυχία

Η αναδιάρθρωση της επιχείρησής σας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή της. Αποτελεί μέρος του στρατηγικού σας σχεδιασμού και εφόσον ακολουθεί τα σωστά βήματα, οδηγεί στον μετασχηματισμό της. Η Revival, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, σας βοηθάει να επαναπροσδιορίζετε τους στόχους σας, να αυξάνετε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας και να καινοτομείτε, ώστε να ξεχωρίζετε στο σύγχρονο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ο ανασχεδιασμός δεν αφορά απλές βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας, αλλά ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς. Επαναπροσδιορίζει τους στόχους της επιχείρησής σας, τον τρόπο λειτουργίας της, τον ρόλο κάθε εργαζόμενου, την επιχειρηματική σας πολιτική και τις ψηφιακές σας δεξιότητες. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Revival, με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να επιτύχετε σημαντικές βελτιώσεις σε ζητήματα κόστους, ποιότητας, ταχύτητας και υπηρεσιών.

Η αναδιάρθρωση της επιχείρησης σας περνάει μέσα από τα ακόλουθα τέσσερα στάδια:

 • Διαγνωστική Μελέτη (Εκτίμηση τρέχουσας κατάστασης)
 • Στοχοθεσία αναδιοργάνωσης και σχεδιασμός πλάνου αναδιάρθρωσης (εκτενές Business Plan)
 • Εφαρμογή πλάνου αναδιάρθρωσης
 • Αξιολόγηση μετρήσιμων αποτελεσμάτων

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Αναδιοργάνωση Διαδικασιών (Business Process Reengineering)
  • Διαγραμματική αποτύπωση διαδικασιών λειτουργίας
  • Απλούστευση και Ανασχεδιασμός / Μοντελοποίηση Διαδικασιών
  • Μείωση λειτουργικών δαπανών
 • Αναδιοργάνωση Δικτύου Αποθηκών & Διανομής
  • Βελτιστοποίηση κυκλώματος Προμηθειών
  • Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής
 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας - Μελέτες Στρατηγικής & Ανάπτυξης
  • Εμπορική / τιμολογιακή πολιτική
  • Συστήματα στοχοθεσίας, μέτρησης & βελτίωσης απόδοσης
 • Σχεδιασμός Οργανογράμματος - HR Management
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Αξιολόγηση δομών και οργανωτικών αναγκών
  • Εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

Η Ιστορία μας έχει διδάξει ό,τι στον κόσμο δεν επικρατεί ο πιο δυνατός, ούτε ο πιο έξυπνος αλλά εκείνος ο οποίος μπορεί να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται καλύτερα στις αλλαγές. Παρομοίως, στον κόσμο των επιχειρήσεων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, το ένστικτο για τις επερχόμενες εξελίξεις και η ικανότητα λήψης άμεσων αποφάσεων, αποτελούν εχέγγυα για την πορεία της επιχείρησης και την δυνατότητα της να παραμένει όσο το δυνατόν ανεπηρέαστη από τους εξωτερικούς κινδύνους και τις προκλήσεις. 

Τα οφέλη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων της Revival περιλαμβάνουν:

 • Εστίαση στις βασικές λειτουργίες και τα καθήκοντα των εργασιακών θέσεων
 • Υψηλή τεχνογνωσία από τους συμβούλους μας, με εξειδίκευση σε έκαστο κλάδο της βιομηχανίας
 • Εξοικονόμηση χρόνου και χρηματοοικονομικών πόρων
 • Αποτελεσματική χρήση πόρων
 • Συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα
 • Ευελιξία άμεσης προσαρμογής στις νέες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος

Στην Revival διαθέτουμε την τεχνογνωσία και όλα τα κατάλληλα εργαλεία για να προχωρήσουμε είτε στην ριζική, είτε στην μερική αναδιάρθρωση των δομών της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται μόνο σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, αλλά και σε εκείνες που επιθυμούν να προλάβουν δυσάρεστες καταστάσεις και να προετοιμαστούν κατάλληλα στην κατάσταση αβεβαιότητας που κυριαρχεί. Οι υπηρεσίες αναδιάρθρωσης λαμβάνουν χώρα σε τρία διαφορετικά επίπεδα τα οποία όμως είναι αλληλένδετα. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Εταιρικό
 • Επιχειρησιακό
 • Λειτουργικό

Η γνώση σε συνδυασμό με την βαθειά κατάρτιση και τις ικανότητες των στελεχών μας, σας εγγυώνται την αύξηση της παραγωγικότητας σας, την ορθή διαχείριση του κόστους και των πόρων και την βελτίωση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης σας.

Στην πλειοψηφία των περιστάσεων, καταργούμε τις παραδοσιακές μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι δομημένες καθέτως, και επιχειρούμε μέσω της αναδιάρθρωσης, την οργάνωση σε οριζόντιες, ευέλικτες και πιο απλές δομές, οι οποίες να είναι άμεσα προσαρμόσιμες στα νέα δεδομένα της αγοράς και των εξελίξεων. Στόχος των ανωτέρω διαδικασιών είναι η ταχύτερη, αρτιότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης καθώς και η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, με ελευθερία ανάληψης πρωτοβουλιών.

Στην Revival, πιστεύουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες εκάστης επιχείρησης πρέπει να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία της στοχοθεσίας, που οδηγεί στην απόκτηση συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Χρόνια Εμπειρίας
Αναφορές BI
Σύμβουλοι