Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Με πλούσια εμπειρία στο ανθρώπινο δυναμικό, προσπαθούμε να παρέχουμε εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες λύσεις για την κάλυψη των επιχειρηματικών και ατομικών σας αναγκών. Είμαστε αξιόπιστοι επαγγελματίες με πρακτική εμπειρία, αφοσιωμένοι στο άριστο αποτέλεσμα για τους πελάτες μας και, κυρίως, για τους συνεργάτες μας, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις που επιτρέπουν στους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους.  

Οι Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνουν:

Πρόσληψη

 • Σύνταξη αγγελιών εργασίας
 • Διαφήμιση κενών θέσεων για λογαριασμό των πελατών μας
 • Αξιοποίηση της βάσης δεδομένων και των δικτύων μας για τον εντοπισμό αρμόδιων ατόμων
 • Αξιολόγηση πιθανών υποψηφίων μέσω συνεντεύξεων, τεστ ικανοτήτων και κέντρων αξιολόγησης
 • Προσδιορισμός των κατάλληλων υποψηφίων που πληρούν τις απαιτήσεις για τις σχετικές θέσεις
 • Παροχή της βραχείας λίστας και της συνολικής αξιολόγησης των υποψηφίων στους πελάτες μας
 • Συμβολή στη διαπραγμάτευση μισθών και άλλων όρων σύμβασης με τον επιτυχόντα υποψήφιο

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού (Εξωτερική Ανάθεση)

Πολιτικές και Τεκμηρίωση

 • Σύνταξη όλων των συμβάσεων εργασίας
 • Ανάληψη όλων των διαδικασιών απασχόλησης
 • Δημιουργία και προετοιμασία του εγχειριδίου εργαζομένων
 • Ανάπτυξη, αναθεώρηση και εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Προετοιμασία περιγραφών θέσεων εργασίας και προδιαγραφές ατόμων
 • Παροχή συμβουλών και ανάπτυξη της οργανωτικής δομής
 • Σύνταξη επιστολών, φορμών και αναφορών

Συμβουλευτική Ανθρώπινου Δυναμικού

Παροχή συμβουλών Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς επίσης και στα εξής:

 • Εργατικό Δίκαιο
 • Διαδικασίες Πειθαρχικού και Παραπόνων
 • Διαχείριση Απουσιών
 • Διαχείριση Απόδοσης
 • Εργασιακή Δέσμευση
 • Διαχείριση Ανταμοιβών
 • Διεξαγωγή συνεντεύξεων αποχώρησης

Αναζητητές Εργασίας

Παρέχουμε συμβουλευτική και καθοδήγηση σε όλους εκείνους που αναζητούν νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας με την πληρέστερη, αντικειμενική και επαγγελματική εμπειρία πρόσληψης. Προσφέρουμε υποστήριξη σε ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψης, από την υποβολή του βιογραφικού σημειώματος έως το στάδιο της συνέντευξης και της προσφοράς εργασίας.

 

ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ