Υπηρεσίες Digital Marketing

Δεθείτε με το κοινό σας, ξεπεράστε τις προσδοκίες του.      

Οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν επηρεάσει, σημαντικά, πληθώρα ειδικοτήτων και το marketing όχι απλώς δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά είναι εκείνος ο τομέας που οδηγεί τις εξελίξεις στην ψηφιακή εποχή. Οι εποχές που οι επιχειρήσεις θεωρούσαν την ψηφιακή τους παρουσία πολυτέλεια έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, καθώς σήμερα καθίσταται επιτακτική ανάγκη για κάθε μέγεθος επιχείρησης να πορευθεί στον ψηφιακό κόσμο, εφόσον επιθυμεί όχι μόνο να παραμείνει ανταγωνιστική αλλά και να καταστεί βιώσιμη.

Η Revival, αφουγκράζεται πάντα τις τάσεις της αγοράς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων να εισέλθουν στον ψηφιακό κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει δημιουργήσει, από την ίδρυση της, καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Στη Revival προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού marketing, με στόχο την προβολή και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, μέσω του διαδικτύου και των νέων ψηφιακών μέσων. Με συμμάχους την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την τεχνολογία, βοηθάμε την επιχείρησή σας να επικοινωνεί και να αλληλοεπιδρά με το κοινό σας, σε όλα τα ψηφιακά μέσα, κτίζοντας δυνατές σχέσεις.

Με τον σχεδιασμό της κατάλληλης στρατηγικής, την υλοποίηση της δημιουργικής ιδέας, την ανάλυση των δεδομένων και τη συμβολή της τεχνολογίας, δημιουργούμε στοχευμένες εκστρατείες marketing που φέρνουν αποτελέσματα και συμβάλλουν στην κερδοφορία της επιχείρησής σας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Social Media Marketing
 • Email Marketing
 • Lead Generation
 • Organic (Search Engine Marketing & Optimization)
 • Conversion Optimization
 • Data Insights, Analytics & Reporting
 • Content Marketing
 • Pay Per Click (PPC)

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την ψηφιακή σας στρατηγική, ξεκινώντας από την αναγνώριση και βαθειά κατανόηση της φύσεως της επιχείρησης σας, των προϊόντων / υπηρεσιών σας και τις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Revival σας παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, όπου σε συνδυασμό με τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και τις δυναμικές τεχνικές marketing, σας εγγυώνται επιτυχημένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η ομάδα μας προσδιορίζει KPIs για την αξιολόγηση των ενεργειών, με στόχο την στρατηγική σας επιτυχία.

Η συμβουλευτική μας προσέγγιση χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα βήματα:

 • Ψηφιακός Διαγνωστικός Έλεγχος (Digital Audit) της κατάστασης που πρέπει να αντιμετωπιστεί, εξετάζοντας σε βάθος την φύση των προϊόντων / υπηρεσιών και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση
 • Χάραξη & διαμόρφωση ψηφιακής στρατηγικής marketing
 • Δημιουργία πλαισίου ψηφιακών τακτικών

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Revival έγκειται στην εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας στον τομέα του Ψηφιακού Marketing. Σε κάθε μας συνεργασία, στοχεύουμε στην βελτιστοποίηση της εταιρικής αναγνωρισιμότητας. Προτείνουμε καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού marketing προϊόντων / υπηρεσιών, διενεργώντας ενδελεχή έρευνα της επιχείρησης και εξετάζοντας σε βάθος τον ανταγωνισμό.

Τα οφέλη των υπηρεσιών Digital Marketing της Revival περιλαμβάνουν:

 • Πρόσβαση σε απαραίτητες δεξιότητες
 • Βαθειά διακλαδική γνώση
 • Τεχνογνωσία, διορατικότητα και καινοτομία
 • Διευρυμένη εμπειρία
 • Πρόσβαση στην καλύτερη και πιο πρόσφατη τεχνολογία
 • Λήψη αμερόληπτων και σημαντικών πληροφοριών από προηγμένα ψηφιακά εργαλεία
 • Νέες ιδέες και προοπτικές
 • Ταχύτητα στην εκπόνηση και υλοποίηση των ενεργειών
 • Αναλυτικές αναφορές
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών

Μαζί σχεδιάζουμε την αποτελεσματικότερη ψηφιακή στρατηγική για την επιχείρηση σας, εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του brand σας, ούτως ώστε να του προσδώσουμε ηγετική μορφή.

Οι τρεις θεματικοί άξονες, επί των οποίων στηρίζεται η προτεινόμενη ψηφιακή στρατηγική, είναι οι εξής:

 • Προσέλκυση υποψήφιων αγοραστών και ενδιαφερόμενων (Leads Attraction)
 • Μετατροπή σε πραγματικούς πελάτες (Conversion)
 • Διατήρηση των πιστών αγοραστών (Retention)

Χαρτογραφούμε τις εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησης σας, δημιουργούμε και θέτουμε σε εφαρμογή ένα ολιστικό πλάνο δράσεων με μετρήσιμα αποτελέσματα. Επιχειρούμε και πετυχαίνουμε το concept της συνειδητής επιλογής, εκ μέρους των πελατών, των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης σας.  

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Ολοκληρωμένα Social Media Campaigns
Ολοκληρωμένα Έργα SEM
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι