Υπηρεσίες Marketing

Η Revival σχεδιάζει την στρατηγική Marketing, καθοδηγώντας με γνώση και ασφάλεια τις επιχειρήσεις.    

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον εντός του οποίου οι επιχειρήσεις λειτουργούν, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, έχουν καταστήσει τον ρόλο του marketing πιο σημαντικό από ποτέ. Το marketing αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία μιας επιχείρησης, καθώς από εκεί ξεκινά ο εντοπισμός των αναγκών στην αγορά και εν συνεχεία διενεργείται η έρευνα για το εύρος, το βάθος και τον βαθμό που ικανοποιούνται. Ακολούθως, λαμβάνει χώρα η δημιουργία του κατάλληλου μείγματος marketing, ούτως ώστε να διατεθούν στην αγορά λύσεις που να εξυπηρετούν ή ακόμα και να υπερβαίνουν τις υπάρχουσες ανάγκες του επιχειρηματικού και καταναλωτικού κοινού.

Η Revival με την μακρόχρονη εμπειρία της στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών marketing, συμβάλλει τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της στρατηγικής marketing, καθοδηγώντας με ασφάλεια τις επιχειρήσεις στην επιτυχημένη δημιουργία καινοτόμων λύσεων σε συνδυασμό με την αντίστοιχη επικοινωνιακή τους πολιτική.

Η Revival αναλαμβάνει όλη την διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης, τιμολόγησης, προώθησης και διανομής ιδεών, αγαθών, και υπηρεσιών  για να υπάρξει αγοραπωλησία και να ικανοποιηθούν ατομικοί και συλλογικοί στόχοι.

Με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες λειτουργιών Marketing, στόχος μας είναι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη αναπτύξει εξειδικευμένο τμήμα Μarketing, να τους προσφέρουμε την εναλλακτική αξιοποίηση του δικού μας έμπειρου προσωπικού και των ερευνητικών μας εργαλείων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Στρατηγική Σχεδιασμού Marketing
  • Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Marketing (Μarketing Plan)
  • Προϊοντική Στρατηγική (Product Portfolio Mix)
  • Τιμολογιακή Πολιτική
  • Στρατηγική διανομής και διάθεσης των προϊόντων (Distribution Channel Strategy)
  • Σχεδιασμός πλήρους πλάνου επικοινωνίας, στρατηγικών επιλογής και χρήσης Μέσων
  • Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ερευνών Αγοράς / Βιομηχανικών Καταναλωτών / Ανταγωνισμού
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λειτουργιών Marketing
 • Αποτίμηση Εμπορικών Επωνυμιών (Brand Valuation)

Η συμβουλευτική μας προσέγγιση χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα βήματα:

 • Διαγνωστικός Έλεγχος (Marketing Audit) της κατάστασης που πρέπει να αντιμετωπιστεί, εξετάζοντας σε βάθος την φύση των προϊόντων / υπηρεσιών και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση
 • Χάραξη & διαμόρφωση στρατηγικής
 • Δημιουργία πλαισίου τακτικών

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Revival έγκειται στην εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας στον τομέα του Marketing. Πιο συγκεκριμένα, σας παρέχουμε προσωπική Συμβουλευτική στρατηγικής και τεχνικών marketing που σας εξασφαλίζουν απόδοση και εγγυημένα αποτελέσματα, αυξάνοντας διαρκώς την επιχειρηματική σας αξία.

Το δημιουργικό μας τμήμα σας προτείνει τεκμηριωμένες λύσεις, οι οποίες είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τους στόχους και την στρατηγική της επιχείρησης σας, με απώτατο στόχο να σας οδηγήσουν σε θέση ισχύος. Διερευνούμε σε βάθος την αγορά, αξιοποιώντας στο έπακρο τα διαθέσιμα εργαλεία πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, μελετάμε την επιχείρηση σας, τα προϊόντα / υπηρεσίες που προσφέρετε και σας προτείνουμε δυναμικές στρατηγικές επικοινωνίας.  

Τα οφέλη των υπηρεσιών Marketing της Revival περιλαμβάνουν:

 • Βαθειά διακλαδική γνώση
 • Τεχνογνωσία, διορατικότητα και καινοτομία
 • Διευρυμένη εμπειρία
 • Πρόσβαση στην καλύτερη τεχνολογία
 • Ταχύτητα στην εκπόνηση και υλοποίηση των ενεργειών
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών

Αφιερώνουμε όλες μας τις ενέργειες στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας, εξασφαλίζοντας άμεσα αποτελέσματα, ενισχύοντας παράλληλα την Εταιρική σας Ταυτότητα στο ευρύ επιχειρηματικό κοινό.

Η Revival υλοποιεί άμεσα τις υποσχέσεις της και δεσμεύεται για την βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Σχεδιασμοί Τιμολογιακών Πολιτικών
Αποτιμήσεις Εμπορικών Επωνυμιών
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι