Υπηρεσίες Μετανάστευσης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος θα ήθελε να μεταναστεύσει στην Κύπρο, από επιχειρηματικοί έως αναψυχής. Η Κύπρος είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς μετεγκατάστασης παγκοσμίως. Πρωτίστως, υπάρχει χαμηλότερος εταιρικός φορολογικός συντελεστής στην Κύπρο. Δευτερευόντως, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για μερίσματα, δικαιώματα και τόκους και τα κέρδη από την πώληση χρεογράφων δεν υπόκεινται σε φορολόγηση. Επιπλέον, δεν υπάρχει φόρος κατά την εκκαθάριση κυπριακών εταιρειών, καθώς και στα κέρδη από εγκατεστημένες κυπριακές εταιρείες στο εξωτερικό. Μέσω των συνεργατών μας, προσφέρουμε εξατομικευμένες, ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετανάστευσης και συμβουλεύουμε μεμονωμένους και εταιρικούς πελάτες.

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Αιτήσεις για Υπηκοότητα (με πολιτογράφηση ή μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος)
  • Άδειες Απασχόλησης
  • Άδειες Μόνιμης Διαμονής (είτε με τη μέθοδο ταχείας αδειοδότησης, είτε με την τακτική διαδικασία)
  • Άδειες Μετανάστευσης
  • Βίζες