Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Διαχειριζόμαστε την μισθοδοσία των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και την πραγματοποιούμε πάντα στην ώρα της. 

Από το πολύ μακρινό παρελθόν, η έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας αποτελούσε μια από τις πιο πολύπλοκες λειτουργίες των επιχειρήσεων, καθώς ο συνδυασμός της με το αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο, δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της. Η ύπαρξη του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, βοήθησε σημαντικά στην εξάλειψη της φυσικής παρουσίας στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, εκμηδενίζοντας ταυτόχρονα τις προθεσμίες κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων (πρόσληψης, σύμβασης αποχώρησης, κλπ.). Καθώς ο χρόνος απόκρισης σε τέτοιου είδους ζητήματα περιορίστηκε σημαντικά, η χρήση μηχανογραφημένης μισθοδοσίας κατέστη απαραίτητη, ακόμη και για τις επιχειρήσεις μικρού μεγέθους.

Η μισθοδοσία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κόστη ενός οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα, απαιτεί λεπτούς χειρισμούς. Η Revival φέρνει την επανάσταση στην αγορά με το Payroll outsourcing, μέσω του οποίου μειώνετε στο ελάχιστο τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν, οι οποίοι πολλές φορές επηρεάζουν ακόμη και τη φήμη μιας επιχείρησης.

Η επιχείρηση σας χρειάζεται να επενδύσει χρόνο για να αναπτύξει τις ικανότητες των ανθρώπων της σε καίριους τομείς. Η διαχείριση της μισθοδοσίας είναι μια χρονοβόρα και άκρως απαιτητική δραστηριότητα, η οποία καταναλώνει μεγάλη ενέργεια από τους ανθρώπινους πόρους. Έτσι, η ανάθεση της διαχείρισης σε εξωτερικό πάροχο, σας παρέχει τη δυνατότητα να αποκομίσετε σημαντικά οφέλη, επιτρέποντας σε σημαντικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού σας να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητες της εργασίας του.

Η Revival σας βοηθάει να διατηρείτε την αξιοπιστία σας, να κατανέμετε τον χρόνο σας πιο αποδοτικά και να εξοικονομείτε χρήματα που διαφορετικά θα δαπανούσατε για εξοπλισμό, άδειες χρήσης λογισμικού και αναβαθμίσεις. Με τις υπηρεσίες μισθοδοσίας, μειώνετε τα λειτουργικά έξοδα και αξιοποιείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Αποφεύγετε λάθη ή παραλήψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον έξοδα και ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο να μην πραγματοποιηθεί η μισθοδοσία στην ώρα της, εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων.

Η εμπειρία των στελεχών της Revival σε εργατικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, εγγυάται την άριστη διαχείριση της μισθοδοσίας της επιχείρησης σας, παρέχοντας άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε τροποποίηση στη νομοθεσία περί συμβάσεων ή ασφαλιστικών θεμάτων. Η διαχείριση μισθοδοσίας λαμβάνει χώρα για οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης, προσαρμόζεται κατάλληλα στις ιδιαίτερες ανάγκες της και συμμορφώνεται πλήρως με το ασφαλιστικό και εργατικό νομικό πλαίσιο.   

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Έκδοση & διαχείριση μισθοδοσίας (τακτικής και έκτακτης)
 • Διαχείριση εργατικών θεμάτων
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων κ.λπ.
 • Διαχείριση αδειών, ασθενειών, υπερωριών και πρόσθετων αμοιβών εργαζομένων
 • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Διαχείριση αποδείξεων μισθοδοσίας, βεβαιώσεων, βιβλίων αδειών
 • Υποβολή πίνακα προσωπικού
 • Σύνταξη καταστάσεων απόδοσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
 • Έκδοση Αναφορών-Ενημέρωσης (αναλυτικές εκθέσεις, καταστάσεις κ.λπ.) βάσει των αναγκών της επιχείρησης

Τα οφέλη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών μισθοδοσίας της Revival περιλαμβάνουν:

 • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • Ακρίβεια & Αξιοπιστία
 • Ευελιξία & Συνεχής Ενημέρωση
 • Διασφάλιση Εχεμύθειας
 • Έγκαιρη ενημέρωση για τις αλλαγές σε συλλογικές συμβάσεις, φορολογία και ασφαλιστικά ταμεία
 • Βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του Λογιστηρίου της επιχείρησης
 • Εξοικονόμηση χρόνου & διαχειριστικού κόστους στα τμήματα HR και Payroll της επιχείρησης
 • Αύξηση επιπέδου οργάνωσης και αποτελεσματικότητας της επιχείρησης στο σύνολο της

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Το αξιόπιστο σύστημα μισθοδοσίας της Revival, προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τη μισθοδοσία του προσωπικού μιας επιχείρησης, σε πραγματικό χρόνο.

Ξεχωρίζουμε για την ορθή οργάνωση και τον εξατομικευμένο χειρισμό των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται τον νευραλγικό κλάδο της μισθοδοσίας του προσωπικού τους. Διασφαλίζουμε την επιτυχία της παρούσας δραστηριότητας μέσω της πολυετούς εμπειρίας των στελεχών μας και την υποδομή του τμήματος μισθοδοσίας.

Η έκδοση της μισθοδοσίας της επιχείρησης σας διαδραματίζει πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα, μακριά από χρονοβόρες και απαιτητικές διαδικασίες. Κατόπιν Μισθολογικού Διαγνωστικού Ελέγχου, σας ενημερώνουμε με τεκμηριωμένη έκθεση για τις αλλαγές που σας προτείνουμε, ώστε να αποκτήσετε ένα οργανωμένο σύστημα μισθοδοσίας. Τα λογισμικά μισθοδοσίας που διαθέτουμε είναι κορυφαία και τα πλέον αξιόπιστα στην Ελληνική και διεθνή αγορά, με σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες και ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις που δημιουργούν οι μεταβολές της νομοθεσίας.

Το τμήμα έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας της Revival είναι εξειδικευμένο στην διαχείριση απαιτητικών πελατών και ακολουθεί τα πρότυπα οργάνωσης ISO. Τα άρτια εκπαιδευμένα στελέχη μας, με την πολυετή εμπειρία και το πλούσιο γνωσιακό υπόβαθρο της σχετικής νομοθεσίας, προβαίνουν σε πραγματικό χρόνο, σε οποιαδήποτε αλλαγή κριθεί αναγκαία για την επιχείρησης σας.  

Η Revival προσέχει και επαγρυπνεί για τον ανθρώπινο παράγοντα της επιχείρησης σας!

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Χρόνια Εμπειρίας
Αναφορές BI
Σύμβουλοι