Υπηρεσίες Substance

Υπό το φως των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων, η πραγματική ουσία μιας εταιρείας στη χώρα της σύστασης της, καθίσταται στοιχειώδης στον φορολογικό σχεδιασμό. Η Revival Consulting Services CY είναι σε θέση να συμβάλλει, πλήρως, στη δημιουργία ενός εξυπηρετούμενου γραφείου στην Κύπρο.

Η Ουσία μπορεί να επιτευχθεί ή να ενισχυθεί σε διάφορους βαθμούς, ανάλογα με ποικίλους παράγοντες.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Πραγματική φυσική παρουσία στην Κύπρο
  • Εταιρικές και Γραμματειακές Υπηρεσίες
  • Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης
  • Τηλέφωνο, Φαξ, Διαδίκτυο
  • Δημιουργία ιστοσελίδων και εταιρικών email

Εκτός από τα εμφανή φορολογικά πλεονεκτήματα και τον μετριασμό του κινδύνου, υπάρχει μια σειρά από άλλα οφέλη που απορρέουν από την ύπαρξη «ουσίας» στην Κύπρο. Μεταξύ άλλων, η κυπριακή κυβέρνηση έχει θεσπίσει νόμους, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα, σχετικά με τη μετεγκατάσταση βασικών στελεχών στη χώρα. Τα κίνητρα αυτά μπορεί να κυμαίνονται από την απόκτηση υπηκοότητας σε βάση «ταχείας αδειοδότησης» έως τη θέσπιση καθεστώτος του «διαμένοντος μη κατοίκου» (έσοδα που προέρχονται από μερίσματα και ενοίκια εντελώς αφορολόγητα).